NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Je dobré vedieť, že: v zozname najčastejších otázok nájdete odpovede na najbežnejšie otázky o našich produktoch. Vyberte si typ produktu, ktorý vás zaujíma.

Zlepšili sme technickú bezpečnosť platformy CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE.

Preto spoločnosť CONCORD žiada všetkých zákazníkov s produktom CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE o kontaktovanie distribútora značky CONCORD, ktorý bezplatne skontrolujte ich ISOFIX-BASE a ak bude treba, aktualizuje ho.
Príslušné podsedáky a detské autosedačky treba používať na zaistenie bezpečnosti dieťaťa vo vozidle, kým nedovŕši 12 rokov alebo nedosiahne výšku 150 cm.
Celkovo existujú 4 skupiny detských autosedačiek, ktoré sa delia podľa definovaných fyzických charakteristík. Vajíčka sa vždy umiestňujú otočené dozadu a používajú sa pri deťoch do hmotnosti 13 kg (Skupina 0+). Vďaka nim možno malé deti bezpečne pripútať vo vozidle a preto treba sedačku vymeniť, len čo začne dieťaťu pretŕčať hlava ponad okraj vaničky alebo keď dosiahne hmotnosť 13 kg.

Do skupiny I patria autosedačky pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg (približne do veku 4 roky).

Uvedené autosedačky možno pripevniť vo vozidle pomocou bezpečnostného pásu alebo systému Isofix, a dieťa je zaistené popruhmi vozidla.

Pás by mal čo najtesnejšie obopínať telo dieťaťa a predchádzať preťaženiu v dôsledku takzvaného uvoľnenia pásu. Autosedačku treba k vozidlu pripevniť čo najbezpečnejšie.

Vo všeobecnosti umožňujú tieto detské autosedačky dieťaťu cestovať v rozličných polohách: vzpriamene alebo sklopene.

Skupiny II a III (pribl. s hmotnosťou od 15 do 36 kg, od 3 do 12 rokov) okrem iného zahŕňajú takzvané sedačky s opierkou na chrbát alebo hlavu. Vďaka nim dieťa sedí zaistené normálnym trojbodovým bezpečnostným pásom. Preto musíte skontrolovať, či mu pás sedadla vždy prechádza stredom ramena a či sa cezeň počas spánku nenakláňa. Ak sa dieťa pohne, náplecný pás by mal byť vždy pripojený k automatickému navíjaniu pásu sedadla. Uvedené systémy sa využívajú len pri deťoch, ktoré majú približne 4 roky a viac. Sedačka s opierkou by mala mať príslušné otvory na nábrušný pás, aby sa dal prevliecť cez vodiace drážky a v prípade nehody nemohol skĺznuť na žalúdok dieťaťa.
Pri kúpe detskej autosedačky je vhodnou pomôckou jej vyskúšanie. Keďže nie všetky autosedačky pasujú do všetkých vozidiel, je vhodné vyskúšať si osadenie sedačky do vozidla s usadeným dieťaťom. Pri sedačkách, ktoré sa pripevňujú otočené dozadu (napríklad vajíčka), treba skontrolovať, či má vozidlo dosť dlhý bezpečnostný pás. Odporúčame vyskúšať ich v špecializovanom zariadení, pretože prevádzkový nedostatok môže vážne ohroziť bezpečnosť autosedačky. V každom prípade musí mať detská autosedačka osvedčenie o tom, že spĺňa najnovšiu európsku bezpečnostnú normu ECE 44/04, alebo najmenej ECE 44/03.
Autosedačky z druhej ruky sa dajú bez problémov používať, ak ste skontrolovali, že nie sú poškodené, máte návod na použitie a osvedčenie o kvalite. Štruktúra sedačky ani sedačka samotná (snímte z nej poťah) nesmie mať žiadne praskliny, deformované ani odlomené časti. Ani popruhy nesmú byť roztrhnuté, viditeľne opotrebované ani mať rozstrapkané okraje. Takéto autosedačky môžu mať závady alebo poškodenia, ktoré nevidno voľným okom. Preto sa neodporúča kupovať detské autosedačky z druhej ruky.

Použitá autosedačka musí mať osvedčenie o tom, že spĺňa európsku bezpečnostnú normu ECE R 44/03 alebo momentálne platnú ECE R 44/4 (mala byť mať oranžové označenie o testovaní s číslom, ktoré začína na 03... alebo 04...), nakoľko sme museli jasne splniť kritériá predchádzajúcej verzie ECE R 44/02. Odporučenie: Autosedačku z druhej ruky kupujte len od osoby, ktorú poznáte, pretože sa skôr dozviete o jej skutočnom používaní a možnom nesprávnom zaobchádzaní.

Od 8. apríla 2008 už v Nemecku nie je možné používať staré detské autosedačky, ktoré nemajú certifikát európskej bezpečnostnej normy najmenej ECE R 44/03 alebo ECE R 44/04. Od tohto dátumu sa nesmú používať autosedačky so staršími certifikátmi.
Vo všeobecnosti je pre deti najbezpečnejším miestom vo vozidle zadné sedadlo. Konkrétne si môžete vybrať ľavé alebo stredné sedadlo, aby ste dieťa mohli usadiť do auta a vybrať ho z neho zo strany chodníka. Pri vozidlách s airbagom je nevyhnutné riadiť sa odporúčaniami a upozorneniami výrobcu automobilu uvedenými v návode, pretože môžu byť veľmi dôležité.
Vo všeobecnosti by sa vo vozidlách s airbagom spolujazdca nemali na prednom sedadle spolujazdca používať detské sedačky, ktoré sa otáčajú dozadu. Zapnutý airbag by mohol odtlačiť vaničku a v dôsledku toho dokonca viesť k smrti dieťaťa.

Autosedačky, ktoré sa používajú otočené dopredu, možno vo väčšine prípadov umiestniť na predné sedadlo spolujazdca. No v tomto prípade treba sedadlo posunúť čo najviac dozadu. Niektorí výrobcovia vozidiel však nepovoľujú používanie autosedačiek na týchto sedadlách v snahe zabrániť potenciálnemu ohrozeniu dieťaťa airbagom. Preto sa pri umiestňovaní autosedačky treba riadiť upozorneniami a návodom na použitie vozidla.

ADAC (nemecký automobilový klub) odporúča využiť zadné sedadlá automobilu, kde je dieťa vo väčšom bezpečí. Umiestnenie na predné sedadlo spolujazdca by ste mali zvážiť len vo výnimočných prípadoch (napríklad na dohľad nad dieťaťom, ak v aute nie je nik iný). V takom prípade je nevyhnutné vypnúť predný airbag pasažiera.

Ak má vozidlo bočné airbagy, treba skontrolovať, či sa o ne dieťa v spánku neopiera hlavou. Na predídenie tejto situácii majú detské autosedačky polohy vhodné na spánok alebo doplnkové vankúše. Zároveň treba skontrolovať, či medzi autosedačkou a krytom airbagu nie sú predmety ako oblečenie, hračky, atď.
Vo všeobecnosti si treba pozrieť údaje o hmotnosti na označení kvality na detskej autosedačke. Podstatné však je, aby sedačka podopierala dieťaťu hlavu a nikdy nesmie byť vyššie ako sedadlo. Dodržanie tohto kritéria je obzvlášť dôležité pri vajíčkach, pretože kvôli preťaženiu nesmú malé deti používať príliš skoro sedačku otočenú v smere jazdy. Miesto na nohy dieťaťa tu hrá sekundárnu úlohu.
Pracka bezpečnostného pásu na detských autosedačkách musí byť vyrobená tak, aby v prípade nehody ktokoľvek, kto zachraňuje pasažierov, mohol dieťa rýchlo vybrať. Inými slovami: tlačidlo na rozopnutie pásu musí byť označené jasnou červenou farbou a sila potrebná na rozopnutie nesmie prekročiť maximálnu uvedenú hodnotu. Na oplátku to značí, že dieťa vie pracku rozopnúť aj samé. V takomto prípade mu musíte jasne vysvetliť, že auto sa pohne len vtedy, keď je pás zapnutý. Možno mu budete musieť toto „východné opatrenie“ niekoľkokrát zopakovať. Dieťa sa musí naučiť, že si nesmie rozopínať pás, ani ak vozidlo stojí.
V zime počas jazdy v autosedačke deti často nosia hrubé kabáty alebo deky.

V dôsledku toho vzniká riziko, že bezpečnostný pás im nebude dostatočne tesne obopínať dieťaťa a bude príliš voľný. Predovšetkým ak sa zošmykne náplecný popruh alebo ak sa nábrušný posunie na žalúdok, existuje v prípade nehody riziko, že by dieťa mohlo utrpieť vážne zranenia.

V dôsledku toho ADAC (nemecký automobilový klub) vždy, keď sa dá, odporúča vyzliecť dieťaťu hrubú vetrovku a po usadení dieťaťa do autosedačky ho zakryť bundou alebo dekou, kým je vo vozidle zima. V každom prípade musia všetky popruhy čo najtesnejšie doliehať k dieťaťu.
Pri škvrnách sa riaďte pokynmi uvedenými v návode pre každú autosedačku. Poťahy sa časom v závislosti od frekvencie používania prirodzene opotrebúvajú a neskôr ich treba vymeniť.

Pripomíname, že poťah je esenciálnou súčasťou certifikovanej štruktúry autosedačky. Preto musíte vždy používať pôvodný poťah. Pôvodné poťahy ako aj všetky doplnky na detské autosedačky CONCORD sú k dispozícii u špecializovaných predajcov.
Po nehode treba detskú autosedačku buď vymeniť úplne alebo ju poslať výrobcovi spolu so správou o nehode, aby ju mohol skontrolovať.
Návody si môžete stiahnuť na stránke www.concord.de. Ak sa vám nedarí nájsť návod, ktorý hľadáte, obráťte sa na nás cez kontaktný formulár.
Ak potrebujete náhradné diely na autosedačku, môžete si ich objednať v špecializovanom obchode po predložení kópie pokladničného dokladu ako dokladu o zaplatení. Ak sedačku treba opraviť, špecializovaný predavač ju pošle výrobcovi.
Záručná doba začína plynúť v deň kúpy. Zavisí od zákonnej záručnej doby v krajine koncového spotrebiteľa (v Nemecku: 24 mesiacov).
Typ európskej bezpečnostnej normy korešpondujúci s každou detskou autosedačkou sa dá vyčítať z 8-miestneho čísla certifikátu, ktoré nájdete na oranžovom štítku ECE. Toto číslo začína príslušnou modifikačnou fázou európskej bezpečnostnej normy (03..., 04...). Ak číslo certifikátu začína na 03, značí to, že detská sedačka bola certifikovaná podľa normy R 44/03. Ak začína na 04, je certifikovaná podľa normy R 44/04. V oboch prípadoch – a ak je v dobrom stave – možno sedačku používať aj po 8. 4. 2008.
Výška náplecných pásov sa automaticky prispôsobí výške opierky hlavy. Nedajú sa upravovať individuálne.
Reverso sme testovali s figurínami Q0 – Q3 (od narodenia po dosiahnutie výšky 105 cm).
Reverso je certifikované do 33 kg (sedadlo plus dieťa), čo značí hmotnosť 10,5 pre sedačku a maximálne 22,5 kg pre dieťa.
Reverso je certifikované podľa normy I-SIZE.
Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť zmena polohy operadla príliš jednoduchá. Keďže spokojnosť zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá, túto informáciu sme poslali technickému oddeleniu vývoja produktov na posúdenie možného zlepšenia.
Ak už nie je červený, nie je to problém. Skontrolujte, či ste počas pripevňovania počuli cvaknutie.
Kvalita produktov je pre značku Concord veľmi dôležitá, preto sme túto informáciu poslali oddeleniu kontroly kvality.
Zároveň vás môžeme ubezpečiť, že identifikované nedostatky nemajú vplyv na celkovú bezpečnosť sedačky.
V závislosti od polohy sklopenia si REVERSO môže zachovať vzdialenosť od sedadla vozidla. Prenos sily pri REVERSE vychádza z ukotvenia ISOFIX, opornej nohy a opierky na nohy. Ak ste ju pripevnili podľa pokynov v návode a všetky indikátory majú zelenú farbu, sedačka je úplne bezpečná. Ak si nie ste istý/-á, požiadajte o kontrolu správnosti ukotvenia predavača predajne, v ktorej ste sedačku kúpili.
Naši zákazníci nám už roky posielajú rozličné fotografie, v ktorých vidno najabsurdnejšie polohy sedačky. Dospelí ľudia si často vedia predstaviť, čo je pre nich pohodlné, no pri deťoch je to iné, pretože ich vnímanie zvykne byť celkom iné.
Vo všeobecnosti má dieťa hlávku v sedačke v rozličných polohách: zaklonenú dozadu, sklonenú do strany alebo dokonca predklonenú dopredu. Napriek tomu k predkloneniu hlavy dopredu dochádza menej často. Vo všeobecnosti dieťaťu trvá len niekoľko týždňov/mesiacov, kým začne ovládať krčné svaly.
Samozrejme na túto skutočnosť môžu vplývať aj ďalšie externé faktory, ako je tvar a pevnosť sedadla, preto ak dieťa sedí nepokojne, odporúčame znovu prezrieť pripevnenie sedačky a jej nastavenie, aby bola čo najrovnejšia.

Sedačka REVERSO je tuhá zhruba ako ostatné sedačky. V našom testovacom vozidle sa merali uhly bežnej sedačky s výsledkom medzi 52°a 62°, a v tom istom vozidle sa porovnateľné sedačky dali nastaviť v rozpätí 54° až 63°.

Pri odkladacej priehradke sa treba riadiť pokynmi výrobcu.
V prípade nehody sa dieťa usadené v polohe dozadu vtlačí do sedačky, pričom rám absorbuje väčšinu sily. Naopak, ak je dieťa otočené dopredu, vtlačí ho systém pásov, preto musia vzniknutú silu absorbovať pásy. Keďže sa náš REVERSE, ako aj CONCORD AIR, používa už pri novorodencoch, rozhodli sme sa pre obmedzenejší systém popruhov s ohľadom na väčšie pohodlie dieťaťa. Pre pohodlie väčších detí sme pridali náplecné vypchávky. Používanie úzkych popruhov pre dieťa nepredstavuje nevýhody, preverili sme ich pri početných crash testoch.
Na rozdiel od sedadiel otočených dopredu tu úplne stačí 3-bodový systém. V prípade nehody sa dieťa usadené v polohe dozadu vtlačí do sedačky, pričom rám absorbuje väčšinu sily. Naopak, ak je dieťa otočené dopredu, vtlačí ho systém pásov, preto musia vzniknutú silu absorbovať pásy. S 3-bodovým systémom pásu sa zároveň ľahšie manipuluje a pre dieťa je pohodlnejší.
Redukčný systém sedačky pre novorodencov je určený deťom s výškou približne do 60 cm, a redukčný systém pre dojčatá slúži deťom, ktoré už nie sú novorenci, ale ani batoľatá, a preto je určený deťom s výškou približne medzi 60 a 80 cm.
Sedadlá otočené dozadu majú tú výhodu, že pri náraze (čelnom aj odzadu) sa dieťa vtlačí do sedačky a vďaka tomu je maximálne chránené. Bezpečnostný pás tu nie je taký dôležitý bezpečnostný prvok ako pri deťoch usadených v smere jazdy.
Výška pracky zároveň bráni dieťaťu vyšmyknúť sa z popruhov, čo by mohlo viesť k zvýšenému riziku zranenia.
Nie je to problém. Deti v skutočnosti počas cesty uprednostňujú skrčené a chránené nohy. Väčšina si myslí, že je pre ne pohodlnejšie sedieť „správne“. Tento faktor nemá vplyv na bezpečnosť REVERSA.
Sedadlá otočené dozadu umožňujú dieťaťu sledovať okolie dlhšie. V závislosti od polohy sklopenia dieťaťa sa môže pozerať cez zadné okno a mať väčší výhľad.
Reverso má ventilačné otvory na celej zadnej časti, ktoré odvádzajú vlhkosť a teplo z tela dieťaťa.
Na vyhľadanie distribútora v okolí bydliska použite vyhľadávanie na našej webovej stránke.

http://sk.concord.es/reseller-Search/
Vankúše pod šiju LUNA sme navrhli špeciálne pre detské autosedačky.
Podopierajú dieťaťu zátylok a hlavu, aby mohlo počas prepravy pohodlne spať.
Ak chcete použiť model REVERSO vo vozidle bez výslovnej homologizácie na „i-Size“, odporúčame najskôr si na našej webovej stránke overiť, či sa nachádza na zozname Carfitting.
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/23160322_cfl_reverso_internet.pdf
Ak sa na ňom nenachádza, neznamená to, že sedačka automaticky nie je vhodná. Keďže na trhu existuje veľké množstvo modelov vozidiel, môže sa stať, že sme ho ešte neskúšali.
V takomto prípade nám napíšte na adresu [email protected]
Ďakujeme za otázku. Sedačka REVERSO/REVERSO.PLUS je homologizovaná v súlade s normou ECE-R129 (i-Size). Uvedená homologizácia povoľuje pripevnenie bezpečnostným pásom vozidla len v prípade vajíčka.
Z tohto dôvodu sa REVERSO/REVERSO.PLUS dá použiť len vo vozidlách s kotviacim mechanizmom IsoFix.

cfl_reverso
Nie. REVERSO ani REVERSO.PLUS nemajú homologizáciu pre lietadlá.
Ďakujeme za otázku. Táto úprava nemá žiadny vplyv na technickú bezpečnosť. Od uvedenia REVERSA na trh sa nás zákazníci čoraz častejšie pýtali, prečo sú popruhy také úzke. Okrem toho nás o ich rozšírenie poprosili aj niektorí z distribútorov. Spoločnosť Concord vyvíja produkty pre zákazníkov a vždy sa snaží ich odozvu a informácie pretaviť do zdokonalenia produktov.
V tomto prípade úprava nepramení z obáv o bezpečnosť. Sme radi, že sme mohli vyhovieť požiadavkám zákazníkov.
Ďakujeme za otázku. Dieťa samozrejme nemôže cestovať vo vozidle nepripútané. V tomto prípade odporúčame okamžite zastaviť na bezpečnom mieste, znovu zapnúť pás a vysvetliť dieťaťu, že ho nesmie rozopínať. Možnosť, že dôvtipné, šikovné a silné dieťa si rozopne pás samé, existuje vždy. Zo zákonných dôvodov sa bohužiaľ nedá vyrobiť pás, ktorý by sa dal zamknúť. Poloha zamykacieho mechanizmu, farba tlačidla a sila potrebná na jeho otvorenie vychádza z príslušných európskych noriem. V prípade nehody musí osoba alebo osoby, ktoré prídu na pomoc jej obetiam, ihneď vedieť identifikovať, ako z nich dieťa vybrať, a to aj bez znalosti detských sedačiek.
V roku 2015 prešla sedačka REVERSO.PLUS Testom Plus, čo je nezávislá a medzinárodne uznávaná skúška, ktorú organizuje Švédsky národný ústav na výskum ciest a dopravy (VTI). Konkrétne táto skúška zameraná výhradne na sedačky pripevnené proti smeru jazdy meria silu, ktorá pôsobí na hlavu a šiju skúšobných figurín pri čelnom náraze.
Sedačka REVERSO sa upravila v súlade s uvedenou skúškou, z čoho vznikla nová sedačka REVERSO.PLUS.
REVERSO Stiftung Warentest 11/2015: Výsledok testu: DOBRÝ (1,7)
REVERSO Stiftung Warentest 06/2016: Výsledok testu: DOBRÝ (1,7)
REVERSO.PLUS Test PLUS, Švédsko 12/2015: Schválená
REVERSO Stiftung Warentest 06/2016: Výsledok testu: DOBRÝ (1,8)

Po prezretí výsledkov skúšok, ktoré získali REVERSO a REVERSO.PLUS, sa vynára otázka, prečo je hodnotenie sedačky REVERSO.PLUS v teste Stiftung Warentest mierne horšie než výsledok, ktorý v rovnakom teste dosiahla sedačka REVERSO.
Ak zohľadníme, že REVERSO.PLUS je novší produkt, dalo by sa čakať, že výsledky budú lepšie ako pri predchádzajúcom modeli.
 
V tomto ohľade by sme chceli objasniť niekoľko skutočností: 

Sedačku REVERSO sme vylepšili s cieľom úspešne absolvovať švédsky test PLUS.
V danom teste sa skúša vozidlo v prípade nehody, pričom prirodzene vychádza z prísnejších kritérií a hraničných hodnôt spojených so silou, ktorej je vystavená hlava a šija dieťaťa, než pri testoch, ktoré sa vykonávajú u nás, ako sú napríklad ADAC alebo ÖAMTC. 
Preto sú pre nás výsledky švédskych testov PLUS obzvlášť zaujímavé, nakoľko v týchto nárazových skúškach sa meria sila, ktorú musí zniesť šija testovacej figuríny pri čelnom náraze.
Zdokonalený model REVERSO.PLUS absolvoval test PLUS v Švédsku v decembri 2015. 
V zadnej časti sedačky REVERSO je zabudovaný vodováhový mechanizmus, ktorý by mal zákazníkom pomôcť nastaviť ju do optimálnej polohy. Nanešťastie sa časom ukázalo, že uvedený mechanizmus manipuláciu skôr skomplikoval než zjednodušil. Po rozsiahlych bezpečnostných skúškach sa firma rozhodla prestať ho používať. Najnovšie jeho nepoužitie umožnilo položiť sedačku do rovnejšej polohy než tej, ktorú mechanizmus pôvodne povoľoval, čo samozrejme predstavuje viac pohodlia pre zákazníkov. V dôsledku toho firma ponúka zákazníkom rovnejšiu vystretú polohu pre deti a ešte jednoduchšie pripevnenie k vozidlu. 
Pri sedačke REVERSE bolo jasne uvedené, ako ju treba nastaviť podľa vodováhového mechanizmu. Pri REVERSE.PLUS tento postup nestanovujeme. V dôsledku toho sa pri teste Stiftung Warentest dala sedačka nastaviť podľa preferencií používateľa. Výsledky nárazového testu vykázala trochu slabšie výsledky než pri predchádzajúcom modeli, čo sa premietlo aj do nižšieho hodnotenia.  Je vhodné poznamenať, že hodnoty sa líšia vždy v závislosti od fungovania vozidla a nastavenia sedačky, no aj pri očividne rovnakých testovacích podmienkach a rovnakom pripevnení je veľmi nepravdepodobné dosiahnuť za rozličných okolností úplne rovnaký výsledok.
Ďakujeme za otázku. Rovnako ako nezávislí odborníci aj my vám odporúčame napnúť popruhy čo najviac, aby bolo dieťa maximálne chránené. Ak je dostatočne šikovné, aby samé ovládalo stredový nastavovač, odporúčame ihneď zastaviť vozidlo na bezpečnom mieste, dotiahnuť popruhy a vysvetliť dieťaťu, že s nimi nesmie manipulovať. Vždy je možné, že dieťa je dosť dôvtipné, šikovné a silné na to, aby vedelo manipulovať so stredovým nastavovač. Bohužiaľ poloha nastavovač musí vždy zohľadňovať pohodlie pri používaní a byť dostupná a k dispozícii na bežné zapnutie a vypnutie dieťaťa.
Návod k uvedenému produktu si môžete prečítať na našej webovej stránke:

manual_reverso_softcover
Návod nájdete na našej webovej stránke pod príslušným produktom.
Ak je REVERSO pripevnený správne, to značí, že všetky indikátory majú zelenú farbu, môžete prejsť k presnému nastaveniu pomocou vodováhového mechanizmu. V konečnom dôsledku skutočnosť, či bude sedačka REVERSO po pripevnení kolmejšia alebo rovnejšia, závisí od konkrétneho vozidla, preto ju pred kúpu vždy odporúčame vyskúšať pripevniť do svojho vozidla a usadiť do nej dieťa.
Obzvlášť chceme upozorniť na to, že oporná noha sa musí stále dotýkať podlahy, pretože prenos sily prechádza priamo cez nohu. Ak je v kontakte s podlahou, upozornenie vodováhového mechanizmu môžete ignorovať.
Okrem toho by ste mali ešte raz skontrolovať všetky ostatné indikátory. Ak na nich vidno zelenú značku, značí to, že sedačku ste pripevnili bezpečne a správne.
Odporúčame skontrolovať vedenie pásu a overiť, či dieťaťu ešte vyhovuje sedačka REVERSO.
V niektorých prípadoch sa stáva, že horná časť tela dieťaťu rastie rýchlejšie než spodná alebo naopak. V tomto štádiu rastu dieťa ešte nezvykne byť priveľké, no možno práve preto už preň sedačka REVERSO nemá optimálne rozmery, preto treba prejsť na ďalšiu, a to na sedačku s najbližšími väčšími rozmermi.
Upozorňujeme, že detské autosedačky sa vždy vyrábajú podľa stanovených normalizovaných rozmerov, ktoré bohužiaľ nie vždy na 100 % korešpondujú s realitou.

Pri kontrole správneho vedenia pásov sa riaďte nasledujúcim obrázkom:Ak napriek tomu stále nemáte istotu, môžete poslať fotografie oddeleniu služieb zákazníkom na adresu [email protected] a nechať problém preveriť.
Áno, ale až od série produktov 2016/2017. Ak potrebujete pomoc pri montáži starších modelov, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom na adrese: [email protected]
Zmeny v špecifickom rade na každý rok zvyčajne zahŕňajú nové trendy vo farbách a dizajnových prvkoch produktu. Niekedy môže ísť aj o malé technické úpravy.
U takmer všetkých detských autosedačiek závisí poloha hlavy dieťaťa od tvaru sedadla vozidla. Skontrolujte, či je opierka na nohy v najnižšej polohe a či je na všetkých konektoroch naďalej zelená farba. Niekedy pomôže pripevniť autosedačku na iné sedadlo vo vozidle. Pred kúpou produktu vo všeobecnosti odporúčame skúšobne pripevniť produkt do vozidla v autorizovanej predajni.
Nanešťastie nie. Každá základná časť bola navrhnutá špecificky pre konkrétnu detskú autosedačku, aby čo najviac chránila dieťa. Ak je sedačka navrhnutá so základnou časťou, vždy sa snažíme využiť časť, ktorá už existuje, no väčšinou to nie je možné, pretože by to znížilo bezpečnosť dieťaťa.
Áno. Pretože AIR sa dá použiť so základnou časťou aj bez nej, mnoho používateľov si kupuje najskôr len detskú autosedačku a potom si prikúpi ISOFIX BASE.
AIR, ako takmer všetky naše produkty, sme vyvinuli v Nemecku a vyhovuje nemeckým kvalitatívnym normám. No ako skoro všetci výrobcovia, aj my vyrábame v Číne.
Concord AIR sa dá používať s rukoväťou vo vzpriamenej alebo sklopenej polohe. V návode odporúčame rukoväť sklopiť, pretože v prípade bočného nárazu bude dieťa lepšie chránené. Pri všetkých ďalších typoch nehody (čelná alebo zadná zrážka) nie je poloha rukoväte taká dôležitá.
Nanešťastie pre túto situáciu nemáme veľkostné ani hmotnostné smernice. Rozhodnutie vychádza z polohy bezpečnostného pásu sedadla. Východzí bod náplecného pásu by mal byť prakticky horizontálny. Nákres nájdete v návode. Vložka by mala brániť dieťaťu v prílišnom zošmyknutí a dá sa vybrať vtedy, keď to uznáte za vhodné.
AIR.SAFE absolvoval skúšku STIWA v júni 2014 a dosiahol výsledok USPOKOJIVÝ (1,6).
Od uvedenej skúšky sa nemenili technické parametre produktu, preto zodpovedá výsledkom testu.
Detská autosedačka AIR nie je vhodná na použitie v lietadlách. Na to vhodná len autosedačka Ion.
Kostru detských autosedačiek Concord sme navrhli tak, aby sa dala použiť s rozličnými produktmi. Niekedy sa môže stať, že niektorý produkt sa hýbe viac než ostatné. Skontrolujte, či je detská autosedačka správne osadená a nepadá. Pri správnom pripevnení by nestabilita nemala byť problém. Ak si nie ste istý/-á, skontrolujte správne ukotvenie v miestnej predajni.
Vo všeobecnosti všetky naše produkty pravidelne podrobujeme kontrole s cieľom zistiť možné škodlivé látky.
Kontroly prebiehajú v súlade s aktuálnymi normami a nariadeniami, čo garantuje, že neobsahujú žiadne škodlivé látky. Ich neprítomnosť potvrdil aj Stiftung Warentest (Nemeckú ústav na kontrolu kvality) a ADAC 2014.
Hmotnosť modelu vajíčka AIR je nižšia než hmotnosť modelu INTENSE. Okrem toho sa oba vajíčka môžu používať pre novorodencov až po deti s hmotnosťou 13 kg.
Hmotnosť vajíčka INTENSE je 4,8 kg.
Hmotnosť vajíčka AIR je 2,9 kg.
Produkty značky CONCORD nepotrebujú osobitné adaptéry, aby sa dali kombinovať. Model AIR sa dá pripevniť priamo na ktorýkoľvek kočík CONCORD. Ak ho plánujete použiť s iným kočíkom, odporúčame použiť CLIP.
To, bohužiaľ, nie je možné. V dôsledku rozdielnych rozmerov má každý produkt našej značky osobitný poťah, preto sa poťahy na modeloch značky CONCORD nedajú navzájom vymieňať.
Vajíčko AIR sa môže pripevniť priamo k vozidlu bez základne Isofix, stačí na to 3-bodový bezpečnostný pás. Základňa Airfix sa dá pripevniť len pomocou Isofixu. Upozorňujeme, aby ste si prečítali aj návod na použitie: http://de.concord.es/produkte/driving/kindersitze/air-safe/
Bohužiaľ nie. V prípade ULTIMAXu je to nemožné, pretože tento produkt nebol navrhnutý tak, aby sa dal použiť s bezpečnostnými pásmi vozidla.
ULTIMAX.3 je optimalizovaná verzia ULTIMAXu.2 z hľadiska manipulácie a vlastností v prípade kolízie. Nový ULTIMAX.3 sa dá nastaviť do štyroch polôh, pripevniť proti smeru jazdy a má viditeľnejšie značky mechanizmu ISOFIX. Okrem toho sme mu mierne upravili tvar.
Platnosť záruky začína plynúť momentom kúpy produktu značky CONCORD. Jej trvanie je stanovené zákonným rozpätím v krajine koncového používateľa
Pomocou tohto nástroja na vyhľadávanie na našej stránke http://de.concord.es/busqueda-de-distribuidor/ si môžete vyhľadať distribútora najbližšie k svojmu bydlisku. http://sk.concord.es/reseller-Search/
Ak nemáte návod na použitie, môžete si ho stiahnuť na našej internetovej stránke.
Nie, neexistuje, pretože pásy sú dôležitá súčasť technickej bezpečnosti a preto je pri úprave ich dĺžky potrebná autorizácia.
Bohužiaľ to nie je možné. Základňa ISOFIX je podstatnou bezpečnostnou súčasťou výrobku, preto sa musí dokonale prispôsobiť produktu a popruhy veku dieťaťa, ktoré treba chrániť.
Sklopenie sedačky ULTIMAX.2 do značnej miery závisí od prevedenia vozidla a preto sa mu v niektorých prípadoch musí prispôsobiť formou sklopenejšej alebo tuhšej polohy. Z tohto dôvodu pred kúpou vždy odporúčame požiadať predajcu o skúšobné pripevnenie.
Technicko-výskumný tím už uvedený problém zvážil a do novej generácie produktu, ULTIMAXu.3, zabudoval mechanizmus na nastavenie polohy v sede/sklopení v smere jazdy.
ABSORBER XT je homoligozovaný podľa normy ECE R44/04 pre I. skupinu sedačiek.
To značí, že sedačka zvládne hmotnosť od 9 do 18 kg (približný vek dieťaťa 9 mesiacov až 4 roky).
ABSORBER XT má polouniverzálnu homologizáciu.
Homologizované vozidlá sú uvedené v zozname Car-Fitting (sedačky sa dajú prispôsobiť každému vozidlu): http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/85carfittinglist_absorber.pdf
Sedačku Transformer môžu používať deti po dovŕšenie 12 rokov alebo dosiahnutie výšky 150 cm.
Legislatíva vychádza z predpísaných údajov, ktoré sa vzťahujú na čo najväčší počet detí.
Operadlo sa dá nastaviť v rozpätí 63 až 82 cm, čo umožňuje pohodlne a bezpečne sa usadiť deťom do výšky 150 cm.
Ak sa na nastavenie výšky nedá použiť pružina, je možné, že na jej aktiváciu na ňu treba zatlačiť. Najjednoduchšie je stlačiť TRANSFORMER za hornú časť, prostredníctvom čoho by pružina mala bez problémov znovu začať fungovať. Ak sa tak nestane, obráťte sa na naše oddelenie služieb pre klientov [email protected]
Áno, TRANSFORMER má autorizáciu na univerzálne a polouniverzálne použitie, preto sa dá používať s TWINFIXom aj bez neho. Z hľadiska bezpečnosti sú výsledky testov porovnateľné.
Upozorňujeme, aby ste pri použití TWINFIXu pri vekovom rozpätí opísanom pre skupiny II/III zohľadnili zoznam Car-Fittings (sedačky, ktoré sa prispôsobia každému vozidlu).
Ukotvenie TWINFIX TRANSFORMERa predpokladá len jedno ďalšie bezpečnostné opatrenie proti zošmyknutiu, no nenahrádza opornú funkciu vozidla. Ako vidno v návode na použitie, TRANSFORMER treba vždy pripevniť k vozidlu.
Poťah sa dá kedykoľvek sňať a prať podľa pokynov na štítku s údržbou. Ďalšie náhradné poťahy sa kúpiť nedajú. Ak je poškodený, obráťte sa na naše oddelenie služieb pre klientov [email protected]
Nárazové podušky prechádzajú skúšaním a autorizujú sa pre každý model detskej sedačky, preto sa medzi sebou nedajú vymieňať ani sa nedajú kúpiť osobitne. Upozorňujeme, že používanie sedačky s inou než korešpondujúcou nárazovou poduškou nie je povolené.
Hlavný rozdiel je v tom, že modely Transformer X-Bay, T a XT sú určené pre deti vo veku 3 až 12 rokov alebo s hmotnosťou od 15 do 36 kg (skupina sedačiek II a III) a modely Transforme PRO a Transformer XT PRO sú určené pre deti vo veku 9 mesiacov až 12 rokov alebo pre deti s hmotnosťou medzi 9 a 36 kg (skupina sedačiek I/II/III).
Jednotlivé modely pre každú skupinu sa ďalej líšia vo vybavení.
Pozrite si nasledujúcu súhrnnú tabuľku:
Oba modely majú systém TWINFIX, ktorý umožňuje ich jednoduché pripevnenie k sedačke a bodmi Isofix vo vozidle. Upozorňujeme, že systém TWINFIX značky CONCORD nie je porovnateľný so systémom Isofix. Prispieva k bezpečnosti a udržuje sedačku na mieste, no nenahrádza jej pripevnenie k sedadlu bez ohľadu na to, či v sedačke sedí dieťa alebo nie.
Nie, nedá, pretože TRANSFORMER sa má používať so systémom TWINFIX. Na implementáciu systému ISOFIX by sedačka musela dostať novú autorizáciu.
Áno, TRANSFORMER XT a XT PRO tento typ pomôcok má.
Sú pribalené k obom modelom. Pri modeloch s flexibilným systémom TWINFIX pomôcky zvyčajne netreba. Ak by ste mali napriek tomu problémy, obráťte sa na náš zákaznícky servis na adrese [email protected]
Pri príslušenstve nie je stanovený presný vekový limit. Jediné meradlo je veľkosť hlavy dieťaťa. Popruh poncha sa dá nastaviť a možno ho používať, kým dieťa nedovŕši zhruba 4 roky.
Na špecializovanom trhu produktov pre deti je v súčasnosti široká škála detských kočíkov. Pri jeho výbere je užitočný všeobecný prehľad takzvaného „konceptu špecializácie“:

Športové kočíky: do tohto typu patria všetky kočíky, ktoré sa používajú prevažne na prevoz sediaceho dieťaťa, zakryté buginy, kočíky a kombinované kočíky určené na nakupovanie a behanie.

Kočíky sa používajú od chvíle, keď dieťa začne sedieť (pribl. od 6 mesiacov do 3 rokov/15 kg). V kombinácii s vajíčkom, detským nosičom alebo ležadlom ich možno používať u detí.

Kočíky/kombinované kočíky: používajú sa len na vozenie detí a novorodencov do približne 9 mesiacov. Je ťažké nájsť klasický kočík, pretože ho nemožno príliš dlho používať. No kombinovaný kočík ponúka možnosť zmeny zostavy, takže dieťa možno usadiť chrbtom proti vetru. Ak je na kočíku otočná rukoväť, dá sa nastaviť do oboch polôh. Kombinované kočíky sa dajú použiť od novorodencov po dovŕšenie 3 rokov.
Dojčatá a batoľatá strávia v kočíkoch a buginách pomerne veľa času. Preto musí byť vajíčko čo najpohodlnejšie a dosť veľké na to, aby sa v ňom dieťa mohlo hýbať a hrať, pričom by malo mať aj stabilný oporný povrch a čalúnený interiér. Kočík ako taký by mal mať dobré pruženie a stabilnú opierku, mal by sa dať nastaviť, aby dieťa mohlo cestovať posediačky aj poležiačky, a mal by mať primeranú opierku na nohy a priestranný interiér.

Rodičia by si mali overiť, či má nastaviteľnú rukoväť, aby sa dal upraviť podľa toho, ktorý rodič ju používa. Pri ideálnej výške sú pri uchopení rukoväte predlaktia v horizontálnej polohe. Predné kolesá by mali byť otočné, aby sa s kočíkom ľahšie manévrovalo. Na nosenie nákupu je užitočný košík. Ak musia rodičia dvíhať kočík s dieťaťom do autobusu, je užitočné, ak je z hliníka, pretože bude ľahší. A kočík, ktorá je zložení malý a kompaktný, sa zmestí do kufra auta. Poťahy, ktoré sa dajú rýchlo sňať a oprať, značne zjednodušujú čistenie.
Bezpečnosť je veľmi dôležité kritérium, ktoré musia kočíky spĺňať. Pri kúpe kočíka si overte, či má certifikát podľa normy DIN EN 1888, čo je norma na stanovenie bezpečnostných technických požiadaviek a testovacích postupov pre kočíky.

Kočík by sa nikdy nemal prevrhnúť. Štvorkolesový kočík s väčším rozpätím medzi osami má väčšiu stabilitu. Kočík by mal mať aj bezpečnostný systém, ktorý zabráni náhodnému prevráteniu. Dieťa by malo byť bezpečne zaistené opierkou a popruhmi.
Postup na zloženie a používanie kočíkov CONCORD nájdete v priloženom návode.
Kočíky CONCORD môžu používať deti od 6 mesiacov, alebo presnejšie deti, ktoré už dokážu samé sedieť, po dosiahnutie hmotnosti 15 kg. Ak ich chcete použiť pri deťoch mladších ako 6 mesiacov, v zozname doplnkov, ktoré sa dajú pripevniť na kočíky CONCORD, nájdete vaničky a vajíčka.
Ak potrebujete náhradný diel na kočík, objednajte si ho v špecializovanej predajni. Ak treba kočík opraviť, špecializovaný predavač ho pošle výrobcovi.
V zozname doplnkov nájdete všetky platformy, ktoré sa dajú pripevniť ku kočíku CONCORD.
Nie, kočíky CONCORD nie sú určené na behanie.
Záručná doba začína plynúť v deň kúpy. Zavisí od zákonnej záručnej doby v krajine koncového spotrebiteľa (v Nemecku: 24 mesiacov).
Návody si môžete stiahnuť na stránke www.concord.de. Ak sa vám nedarí nájsť návod, ktorý hľadáte, obráťte sa na nás cez kontaktný formulár.
Pri škvrnách sa riaďte pokynmi uvedenými v návode pre každý produkt a pokynmi na štítku poťahu.
Odpoveď nájdete v návode na použitie.
Ak ho nemáte po ruke, môžete si ho pozrieť na našej internetovej stránke:
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/manual_wanderer_150810_de_internet.pdf
Presvedčte sa, či využívate všetky možnosti ich predĺženia. Urobíte to vyvlečením polstrovanej časti popruhov, aby ste sa presvedčili, či ste neprehliadli niektorý z nastavovacích mechanizmov. Ak máte naďalej pocit, že sú príliš krátke, pošlite nám ich na adresu [email protected], kde vidno popruhy bez polstrovanej časti (s dieťaťom alebo bez neho).
Systém popruhov je navrhnutý pre novorodencov až po deti s hmotnosťou do 15 kg.
WANDERER jednoznačne spĺňa súčasné hlavné bezpečnostné normy. Okrem toho vykonal akreditovaný skúšobný ústav bezpečnostné skúšky v súlade so súčasnou európskou smernicou (DIN EN 1888:2012), čo zaručuje úplnú bezpečnosť. Symbol GS je voliteľná služba, ktorú ponúka TÜV (nemecký certifikačný ústav), nie je nevyhnutná. Wanderer nemá symbol GS.
Značka CONCORD využíva pri všetkých produktoch adaptéry PROFIX, ktoré ručia za to, že sa všetko jej príslušenstvo dá použiť so všetkými modelmi kočíkov CONCORD.
Športové diely tohto kočíka sú však špeciálne navrhnuté pre konkrétny model a nedajú sa ľubovoľne zamieňať.
V návode je všeobecné zobrazenie, ktoré sa používa pri rozličných úpravách sedačky a preto obsahuje všetky varianty.
Model WANDERER nemá polstrovanú medzinožnú časť, preto nejde o nedodanie súčasti. Doteraz sme od klientov nedostali žiadosť, ktorá by sa týkala konkrétne tejto časti. Ak máte v tomto zmysle iný názor, oceníme, ak nám ho poviete.
Ďakujeme za informáciu. Z technických a bezpečnostných dôvodov sa na rozopnutie pracky vyžaduje určitá sila. Tým sa legislatíva snaží zabrániť, aby si dieťa mimovoľne rozoplo popruhy, čo by znamenalo zvýšené riziko úrazu. No keďže spokojnosť klientov si ceníme nadovšetko, o vašom postrehu budeme informovať vývojové oddelenie s cieľom zlepšiť optimalizačný potenciál tohto dielu.
Ďakujeme za informáciu. Bohužiaľ, z technických a bezpečnostných dôvodov sa na stlačenie brzdy vyžaduje určitá sila. Ak by bolo použitie parkovacej brzdy príliš jednoduché, mohli by ste ju stlačiť náhodou a pre dieťa by to mohlo byť nebezpečné. No keďže si spokojnosť klientov ceníme nadovšetko, o vašom postrehu budeme informovať vývojové oddelenie s cieľom zlepšiť optimalizačný potenciál tohto dielu.
Vnímanie tvrdosti/mäkkosti závisí od každého jednotlivca, preto existuje polstrovanie SNUGGLE.
Tento doplnok sa dá použiť so všetkými detskými sedačkami.
Bohužiaľ, kostra sa nedá kúpiť osobitne. Ak je poškodená, obráťte sa na náš zákaznícky servis na adrese [email protected]
Šírka sedačky: 31,0 cm – Výška operadla: 41,0 cm – Hĺbka sedačky: 27,0 cm
Kostra ani športové doplnky sa nedajú kúpiť osobitne. No doplnky k produktom SLEEPER 2.0 a SCOUT sa dajú kúpiť osobitne, nájdete ich na stránke: http://de.concord.es/produkte/moving/
Áno, CONCORD má dva súvisiace produkty, ktoré sa dajú kúpiť osobitne a sú navrhnuté špeciálne na kočíky tejto značky: HUG aCOCOON. Nájdete ich na stránke: http://de.concord.es/produkte/moving/accessories/
Áno, náš slnečník SUNSHINE sa dá obstarať osobitne.
Štandardnou súčasťou NEA je aj strieška proti dažďu. Ak je poškodená, obráťte sa na distribútora alebo priamo na značku CONCORD ([email protected]).
Značka CONCORD využíva pri všetkých produktoch adaptéry PROFIX, ktoré ručia za to, že sa všetko jej príslušenstvo dá použiť so všetkými modelmi kočíkov CONCORD.
Športové diely tohto kočíka sú však špeciálne navrhnuté pre konkrétny model a nedajú sa ľubovoľne zamieňať.
Presvedčte sa, či využívate všetky možnosti ich predĺženia. Urobíte to vyvlečením polstrovanej časti popruhov, aby ste sa presvedčili, či ste neprehliadli niektorý z nastavovacích mechanizmov. Ak máte naďalej pocit, že sú príliš krátke, pošlite nám ich na adresu [email protected], kde vidno popruhy bez polstrovanej časti (s dieťaťom alebo bez neho).
QUIX je určený pre deti od 6 mesiacov a dokáže odviezť deti do hmotnosti 15 kg. Viac podrobností nájdete v návode na použitie.
Šírka sedačky: 31,0 cm – Výška operadla: 51,0 cm – Hĺbka sedačky bez opierky na nohy: 20,0 cm – Hĺbka sedačky s opierkou na nohy: 36,0 cm
Skontrolujte, či nemáte pretočené pásy, pretože pri skladaní a rozkladaní vaničky SCOUT sa to občas stáva. Ak to nepomôže, obráťte sa na náš zákaznícky servis na adrese [email protected]
Áno, je to správne. S adaptérom CLIP môžete skladaciu vaničku SCOUT používať spolu s produktami s fixačnými bodmi Maxi-Cosi iných značiek než CONCORD.
Produkty značky CONCORD sa dajú použiť s inými značkami pohodlne aj bez adaptérov CLIP!
Časť na nohy, vnútorný poťah a polstrovaný poťah SCOUT sa dá sňať a možno ho prať podľa pokynov na údržbu.
Vnútorné rozmery sú 72 x 28 cm.
Časť na položenie má šírku 27 cm a dĺžku 66 cm.
Značka CONCORD využíva vo všetkých svojich produktoch adaptéry PROFIX, ktoré ručia za to, že sa všetko jej príslušenstvo dá použiť so všetkými modelmi kočíkov CONCORD.
SLIDER sa dá používať s NEOm od kolekcie 2015/16.
SLIDER sa dá používať s modelmi od kolekcie 2012/13.
V prípade starších modelov sa SLIDER, bohužiaľ, nedá použiť
Nie, SLIDER nie je vhodný pre WANDERER. SLIDER sme vyvinuli špeciálne pre NEO a preto sa nedá prispôsobiť iným kočíkom. V blízkej budúcnosti neplánujeme vyvinúť podobný produkt pre ostatné kočíky.
Pri používaní SNUGU hmotnosť nie je dôležitá. SNUG je mäkká vanička, ktorú možno používať, kým sa dieťa NEVIE samé posadiť. SNUG možno používať aj ako nánožník v kočíku (do 15 kg).
CLIP bol vytvorený na to, aby sa dal MaxiCosi použiť s inými modelmi.
Testovali sme ho a možno ho používať s nasledujúcimi modelmi:

Mamas & Papas Sola
Mamas & Papas Urbo
Teutonia Mistral
Hartan Racer GT
Bugaboo (všetky)

Samozrejme, dá sa pripevniť aj k ďalším produktom, no autorizáciu má len na tieto.
Postup na zloženie a používanie nájdete v priloženom návode.
Pri škvrnách sa riaďte pokynmi uvedenými v návode pre každý produkt a pokynmi na štítku poťahu.
Ak potrebujete náhradné diely na autosedačku, môžete si ich objednať v špecializovanom obchode po predložení kópie pokladničného dokladu ako dokladu o zaplatení. Ak sedačku treba opraviť, špecializovaný predavač ju pošle výrobcovi.
Záručná doba začína plynúť v deň kúpy. Zavisí od zákonnej záručnej doby v krajine koncového spotrebiteľa (v Nemecku: 24 mesiacov).
Návody si môžete stiahnuť na stránke www.concord.de. Ak sa vám nedarí nájsť návod, ktorý hľadáte, obráťte sa na nás cez kontaktný formulár.
Concord Rio by sa nemal používať pri deťoch starších ako 6 mesiacov a/ani pri deťoch s hmotnosťou nad 9 kg. Viac podrobností nájdete v návode na použitie.
WALLABEE možno používať, kým dieťa nedosiahne hmotnosť 18 kg.
Stoličku možno používať po dovŕšenie 36 mesiacov alebo dosiahnutie hmotnosti 15 kg.
Rozmery „rozloženého“ produktu sú: 62 – 71 cm na dĺžku x 51 cm na šírku x 90 – 106 cm na výšku.